ASM Tavsiyeleri

ASM EN IYI TAVSIYELER

10g ile birlikte gelen ASM bugün file system ve volume manager rolünü üstlenmiştir.
Database’in optimum performansı ve kaynak kullanımı için tasarlanılmıştır.
Çok basit bir şekilde diskler arasında load balancing yapabilmektedir.
ASM instance ile Oracle instance ayrı Oracle_homelara install edelim.Böylece hem availbility hem yönetimsellik artmış olur.Database’in ve ASM upgrade işlemlerini ayrı ayrı yapabiliriz.
Normalede her nodda bir ASM instance olur.RAC ortamlarınında her node için ayrı bir
ASM instance kuruyoruz.Bunlar interconnectler aracılıgı ile metadatalarını sekronize
ediyorlar.

Bir init.ora örneği

instance_type=asm
#SGA sizing ———————————————–
large_pool_size=20M
shared_pool_size=80M
processes=55
#Storage —————————————————–
asm_diskstring=’ORCL:*’
asm_diskgroups=’DATA’,’FLASH’,’DATA_SOX‘
#RAC parameters —————————————-
+ASM1.instance_number=1
+ASM2.instance_number=2
cluster_database=true
# trace files destinations ——————————–
background_dump_dest=/opt/oracle/product/server32/10gr1/admin/+ASM/bdump
core_dump_dest=/opt/oracle/product/server32/10gr1/admin/+ASM/cdump
user_dump_dest=/opt/oracle/product/server32/10gr1/admin/+ASM/udump

ASM yönetim işlemleri üç ana temele dayanır.DISK,DISKGROUP,FILE

Iki diskgrup yapmanızı tavsiye ederim.
Bunlardan birini database alanı diğerini flash recovery alanı olarak düşünebiliriz.

Diskgrupların aynı boyutlarda disklerden ve aynı performans karakterine sahip disklerden oluşması önemlidir.

Flash recovery area için düşündüğümüz alanının boyu database boyundan fazla olmalıdır.

Eğer iyi bir Storage alanında duruyorsak external redundancy’i seçebiliriz.

Eğer donanımsal RAID kullanıyorsak LUN lerdeki stripe sizenı 1mb yakın yapmalıyız.

Databasede ASM kullanıyorsak OMF kullanmamızda fayda vardır.

db_recovery_file_dest=’+FLASH’
db_create_file_dest=‘+DATA’

iki parametreyi set ederek işlerimizi halledebiliriz.

Böylece databaseden drop ettiğimizde de ASM den otomatik silmiş oluruz.

ASM instance database instancedan önce start etmelidir.

Otomatik memory manegement kullanmamız doğru olur.

Zira sharedpool ve large pool için extra memory process sayısı olarak en az 16 fazla process ihtiyacımız vardır.

RMAN ile backup almamız doğru olur.

Datapump kullanabiliriz.

Rman sayesinde normel file sistemden ASM instance kısmen geçişlerde mümkündür.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s