linux vi komutlari

Bugun sizler Oracle ile beraber kullanıdıgımız linux işletim sistemi ve onun bir takım komutlarından bahsetmek istiyorum.

Vi komutlari

/ ileri dogru arama

u- undo

:e! – kaydetmeden current dosyaya re edit

a- append text cursorın olduğu yere

A-append text ama en sona

i- insert text cursor

I-satırın basına insert

o-cursor oldugu yerin altına bir bos satır ekleme

p-print değişen satırlar

x-delete karakter

dd-delete satır

dnd-n satır delete

Y-copy current satır

yinteger-copy kac satır

:wq kaydet cık.

zz edit modu sonlardır :w filename- save

zz kaydetmeden cık

:q! kaydetmeden cık

BASIT LINUX KOMUTLARI

man manuel sayfalar

info komut komut hakkında bilgi

cat fle standart output print

cat /etc/password list users

cd direcroty directory değiştirme

cp source destination kopyalama

less file

more file file icerigi görme

ls directory dizin yapısı

mkdir directory yeni directory create etmek

mv eskifile yenifile move etmek,rename etmek

ps -ef process listesi

pwd print working directory

rm file silme

touch file file yaratma

hostname makina adını göster

host makinaadı ip adresini göster

. dosya script çalıştırma

sed command line editor

vi visual editor

emacs file GNU editor

gedit file tam ekran editor

set

printenv envorinment varible listeleme

xclock saat

xhost+xclient display izin verme

/ root

/home home directory

/boot boot directory

/tmp temp directory

/etc/ininttab configurasyon dosyası oracle servisini buraya yazar

/etc/passwd password file

crontab -e schedule etme

/etc/anacrontab schedule listesi

batch option time schedule etme

mount opt dev mount point mount point yaratma

umount kaldırma

useradd yeni user ekleme

userdel user silme

usermod user modify etme

groupadd grup ekleme

shutdown kapatmak

dmesg hata logları

/etc/sysconfig/network-scripts/ network ip adresi

/etc/hosts host ip adresi

ifconfig -a ipleri gösterme

ifconfig eth0 ip netmask subnet mask ip verme

rpm -ivh package software install etme

rpm-ql package listeleme

top performance monitor

vmstat virtual memeory istatisitk

iostat io istatistik

free swap size gösterme

df -k free disk blockları

One thought on “linux vi komutlari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s