Rman backup recovery genel önemli özellikler

Database dbid:databasein dbisi database bazında controlfile ve spfile dönüşü yapacaksanız ve recovery catalog kullanmıyorsanız önemlidir.Datafileların yapısı ve fiziksel yerleride bizim için önemlidir. unutulmamalıdırki controlfile database'in fiziksel yapısını tutarControlfile record keep time parameterisi defualt özelliği 7 gündür. Recovery catalog olmayan bir databasede rman yedek bilgileri controlfile saklanır. O yüzden bu parametereye dikkat etmemiz gerekir.Controlfile autobackup özelliğini … Continue reading Rman backup recovery genel önemli özellikler

Maliyetleri Düşürme Advance compress

Table compress yöntemi oracle 9i r2 den beri olan bir yöntemdir. Bu yöntemi bulk operasyonlarda kullanmabiliyorduk.DML Performans için olumlu bir katkısı olduğunu söylemek oldukça güçtür. daha çok read only datalar için düşünebiliriz. fakat tabiki büyük sorgularda daha az IO neden olması ve buffer cache daha ideal kullanması son derce önemlidir.Sıkıstırma özellikleri tablo ve partition seviyesinde … Continue reading Maliyetleri Düşürme Advance compress

özel index tipleri

-Funtion-based index:Fonksiyonları index olarak kullanabilmemizi sağlar.Cost base optimizerda etkilidir. Bu sayede fonksiyonlar where sartında yer aldıgında plan onlarıpass geçmez.- Bitmap Join index:Tek indexin birden fazla tablodan oluşmasına izin verir.Performans artısına önemli katkısı olabilir.- İndex only table:Tabloyu indexe özel organizasyonda yaratmaktır.Ciddi performans artısı sağlayabilir.Primary key şartı vardır.Funtion Base index:İndexler experrsionda yeralabilir.SUBSTR, UPPER gibi örnekler için idealdir.Oracle … Continue reading özel index tipleri

Oracle index genel bakış

İndexlerler ilgili genel problemler:- Yetersiz indexler- Çok fazla indexler- Yanlış tip indexler- Çok büyük indexlerIndexlere ihtiyaçımız olduğunu nasıl anlayabiliriz.- Query dönüş hızınız düşükse- Çok fazla full table scan varsa- db file scrattered read sayısı fazla ise- Çok fazla fiziksel okuma çok az logical okuma varsa- Buffer busy wait eventleri fazla ise- Çok fazla temporary alan … Continue reading Oracle index genel bakış

oracle database changePerm.sh

Makinanıza 10g R2 database yükledikten sonra Unixte owner accountu dışında oracleda operating sistemden herhangi bir userla işlem yapmak istersek karsımıza çıkan problemi changePerm.sh scriptini çalıştırarak halledebiliriz.örnek vermek gerekesirse zekeriya userı operaing sistemde oracle log on olmak isterse karşısına çıkan sen oracle oinstall gruba dahil değilsin yada dba grubuna dahil olmadığının için bağlanması mümkün olmaz. Bu … Continue reading oracle database changePerm.sh

11g yeni guvenlik özellikleri

11gdeki yeni transparent data encryption özelliklerine tablespace encryptionla başlayabiliriz.create tablespace enc ENCRYPTIONdatafile 'c:\oracle\homes\server\oradata\dj11\enc.dbf' size 100Mautoextend on next 10M maxsize 2048Mdefault storage(ENCRYPT)extent management local autoallocate;create tablespace enc_a256 ENCRYPTION USING 'AES256'datafile 'c:\oracle\homes\server\oradata\dj11\enc_a256.dbf' size 1Mautoextend on next 1M maxsize 10Mdefault storage(ENCRYPT)extent management local autoallocate;eğer wallet open değilken sorgulama yaparsakselect count(*) from encu.employee*ERROR at line 1:ORA-28365: wallet is not … Continue reading 11g yeni guvenlik özellikleri

PLSQL bilinmesi gerekenler-7

13- merge uygulamalarıBilindiği üzere merge komutu iki recordu karşılaştırıp varsa update yoksa insert şeklinde davranır.bir örnek senaryo ile açıklayalımSELECT employee_id, title, salaryFROM adp_employees;EMPLOYEE_ID TITLE SALARY----------- ------------------------- ---------- 1 PRESIDENT and COO 5000 2 VP, OPERATIONS 1450 3 VP, SALES 1400 4 VP, FINANCE 1450 5 VP, ADMINISTRATION 1550SELECT employee_id, title, salaryFROM employees;EMPLOYEE_ID TITLE SALARY----------- ------------------------- … Continue reading PLSQL bilinmesi gerekenler-7

PLSQL bilinmesi gerekenler-6

12-PLSQL source code versioning:ilk önce history bilgilerimiz tutacak bir tablo yaratalım.CREATE TABLE source_history(change_date DATE NOT NULL,owner VARCHAR2(30) NOT NULL,name VARCHAR2(30) NOT NULL,type VARCHAR2(20),line NUMBER NOT NULL,text VARCHAR2(4000));Daha sonraCREATE OR REPLACE trigger source_historyAFTER CREATE ON DATABASEBEGININSERT INTO source_historySELECT SYSDATE, owner, name, type, line, textFROM dba_sourceWHERE owner = ORA_DICT_OBJ_OWNERAND name = ORA_DICT_OBJ_NAMEAND type = ORA_DICT_OBJ_TYPE;END source_history;/COLUMN owner … Continue reading PLSQL bilinmesi gerekenler-6

PLsql bilinmesi gerekenler -5

11-Audit OBJECTS:önemli objeleri izleme. Bu iş her ne kadar admin tarafında yapılması gereken bir iş gibi gözuksede bazı durumlar yazılımcılık olmadan yapılamaz.CREATE OR REPLACE TRIGGER create_object_triggerAFTER CREATE ON DATABASEBEGININSERT INTO audit_object_mods(mod_date, type_of_mod, mod_user,instance_num, database_name,object_owner, object_type, object_name)VALUES(sysdate, ora_sysevent, ora_login_user,ora_instance_num, ora_database_name,ora_dict_obj_owner, ora_dict_obj_type,ora_dict_obj_name);end;/tabi bu örnektende anlaşıldığı gibi daha önceden audit_object_mods isminde bir tablo yaratmamız gerekir.CREATE OR REPLACE TRIGGER … Continue reading PLsql bilinmesi gerekenler -5