Oracle User Bilgileri

Bazen bir user’ı drop etmemiz gerekir. Drop ettiğimiz userı her hakkı ile tekrar yaratmak gerekecek ise user drop etmeden ddl scriptlerini öğrenebiliriz. Bu ddl tekrar çalıştırarak aynı user ulaşabiliriz.

select dbms_metadata.get_ddl(‘USER’, ‘&&username’)test from dual;

select dbms_metadata.get_granted_ddl(‘OBJECT_GRANT’, ‘&&username’) test from dual;

select dbms_metadata.get_granted_ddl(‘ROLE_GRANT’, ‘&&username’) test from dual;

select dbms_metadata.get_granted_ddl(‘SYSTEM_GRANT’, ‘&&username’) test from dual;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s