bu örnekte ilk önce version queryden gidebildiğimiz bütün zaman araladığındaki dml komutlarının id sini buluyoruz. İkinci queryde ise bu transactionların undo sql görebiliyoruz. Undo sqlleri sql plusta çalıştırırsak o transactionı geri almış oluruz.

SQL> SELECT , VERSIONS_STARTTIME , VERSIONS_ENDTIME, VERSIONS_XID , VERSIONS_OPERATION FROM test VERSIONS BETWEEN TIMESTAMP MINVALUE AND MAXVALUE ORDER BY VERSIONS_ENDTIME;

VERSIONS_STARTTIME VERSIONS_ENDTIME VERSIONS_XID VERSIONS_OPERATION

SQL> SELECT xid , operation , undo_sql FROM flashback_transaction_query WHERE table_owner = ZEKERIYA AND table_name = ‘TEST’ ORDER BY start_timestamp;

Advertisements