Oracle 12C High Availability New Features

1- Oracle Cloud File sistem ACFS ve ADVM temelinde oluşmaktadır. Bu sistemin yeni 12c ile gelen bir takım yeni özellikleri vardır.
Bunlar:
–High availability NFS
–Snapshot iyileştirmeleri
–Bütün Oracle Database filelarını desteklemek
–İleri seviye auditing
–Ölçülebilir plug-in
–İyileştirilmiş replikasyon
–İyileştirilmiş kaynaklar
–Geniş Platform desteği
2-Flex Cluster: Bundan önceki cluster sistemlerde Oracle 32 veya 64 node u maximum görüyordu. Bugün 2000 nodelara çıkabilen bir altyapıya ulaştı. Bu mimaride birden fazla veritabanı veya uygulamalar aynı tek cluster içerisinde yer alabilecek. Hub node ve leaf nodelardan oluşan bu sistemde sadece hub nodelar OCR ve Voting disklere erişebilecekler. Bütün Nodelar birbirleri arasında haberleşmiyecekler.
3-İlerlemiş seviye Cluster politikaları yönetimi
4-What-if komutu:Bu süper bir komut bu komutu çalıştırdığımızda yapacağımız işlemin sisteme etkisini önceden görebileceğiz.
örnek
crsctl eval { start | stop | relocate | modify | add | fail } resource
srvctl { add | start | stop | modify | relocate } database … -eval
srvctl { add | start | stop | modify | relocate } service … -eval
hatta fail eden durumu bile değerlendirebileceğiz.
srvctl predict { database | service | asm | diskgroup | filesystem |vip | network listener | scan | scan_listener | oc4j } … [-verbose]
5-Tek GNS birden fazla Clusteri destekler hale geldi.
6-Flex Asm: Bundan önce ASM clientları sadece kendi hostlarındaki ASM instancelara ulaşabiliyordu. Artık Flex ASM özelliği sayesinde ASM Clientları networku kullanarak ASM bağlanabilecekler.
7-artık resync ne kadar surer rebalance ne kadar sürer bunu hesap etmek mümkün olacak.
SQL> SELECT PASS, STATE, EST_MINUTES FROM V$ASM_OPERATION;
8-Password file artık asm de durabilecek
 
 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s