PLsql bilinmesi gerekenler -5

11-Audit OBJECTS:önemli objeleri izleme. Bu iş her ne kadar admin tarafında yapılması gereken bir iş gibi gözuksede bazı durumlar yazılımcılık olmadan yapılamaz.CREATE OR REPLACE TRIGGER create_object_triggerAFTER CREATE ON DATABASEBEGININSERT INTO audit_object_mods(mod_date, type_of_mod, mod_user,instance_num, database_name,object_owner, object_type, object_name)VALUES(sysdate, ora_sysevent, ora_login_user,ora_instance_num, ora_database_name,ora_dict_obj_owner, ora_dict_obj_type,ora_dict_obj_name);end;/tabi bu örnektende anlaşıldığı gibi daha önceden audit_object_mods isminde bir tablo yaratmamız gerekir.CREATE OR REPLACE TRIGGER … Continue reading PLsql bilinmesi gerekenler -5