Oracle 11g fiziksel hazır veritabından gercek zamanlı sorgulama

Herhangi bir felaket karsısında hazır tuttugumuz physicalstandby database lerden gerçek zamanlı sorgulama yapmayaimkan verir.Pek çok sistemde sadece raporlama, sadece test yada sadeceYedek amaçlı vertibanlarına cok fazla kaynak ayırmak zorundaKalınır.Oracle 11g veritabanında physical standby databaseler hemFelaketten kurtarma hem test hemde raporlama amaçları içinKullanılabilir.