PLSQL bilinmesi gerekenler-6

12-PLSQL source code versioning:ilk önce history bilgilerimiz tutacak bir tablo yaratalım.CREATE TABLE source_history(change_date DATE NOT NULL,owner VARCHAR2(30) NOT NULL,name VARCHAR2(30) NOT NULL,type VARCHAR2(20),line NUMBER NOT NULL,text VARCHAR2(4000));Daha sonraCREATE OR REPLACE trigger source_historyAFTER CREATE ON DATABASEBEGININSERT INTO source_historySELECT SYSDATE, owner, name, type, line, textFROM dba_sourceWHERE owner = ORA_DICT_OBJ_OWNERAND name = ORA_DICT_OBJ_NAMEAND type = ORA_DICT_OBJ_TYPE;END source_history;/COLUMN owner … Continue reading PLSQL bilinmesi gerekenler-6

PLsql bilinmesi gerekenler -3

5-DBMS_WARNING paketi:Detaylı Debug ve Compiling işlemleri– plsql_warnings init.ora parameter• 3 şeçenekli (enable, disable, error)• 3 uyarı seviyeli– Severe: PLW aralık 5000 to 5999– Informational: PLW aralık 6000 to 6249– Performance: PLW aralık 7000 to 7249• Default DISABLE:ALLselect name, value, isses_modifiable, issys_modifiablefrom v$parameterwhere name like 'plsql_warning%'NAME VALUE ISSES ISSYS_MOD-------------- -------------------------------------- ----- ---------plsql_warnings DISABLE:ALL TRUE IMMEDIATEalter system … Continue reading PLsql bilinmesi gerekenler -3

PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-2

Source kodu şifrelemeYazdığınız kodları bodylerini şifrelememiz mümkündür. Zaten hazır gelen oracle paketlerinde şifrelemesi yapılmıstır.Şifrelenmiş kodları user_source ile bakılsada ekranda görmemiz mümkün olmayacaktır.WRAP INAME=.sql ONAME=.plbWRAP INAME=exec_ddl.sql ONAME=exec_ddl.plbCREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_ddl (p_statement_txtVARCHAR2) ISlv_exec_cursor_num PLS_INTEGER := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;lv_rows_processed_num PLS_INTEGER := 0;BEGINDBMS_SQL.PARSE (lv_exec_cursor_num, p_statement_txt,DBMS_SQL.NATIVE);lv_rows_processed_num := DBMS_SQL.EXECUTE(lv_exec_cursor_num);DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (lv_exec_cursor_num);EXCEPTIONWHEN OTHERS THENIF DBMS_SQL.IS_OPEN (lv_exec_cursor_num) THENDBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (lv_exec_cursor_num);END IF;END exec_ddl;/CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_ddl … Continue reading PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-2