SQL Injection Nedir ve örnekler.

Web uygulamalarında bir çok işlem için kullanıcıdan alınan veri ile dinamik SQL cümlecikleri oluşturulur.SELECT * FROM employees .bu sorgu veritabınından bütün çalışanları döndürecektir.Bu SQL komutunu oluşturulurken araya sıkıştırılan herhangi bir meta-karakter SQL Injection’ a neden olabilir.SQL’ için önemli metakarakter (‘) tek tırnak’ tır. Çünkü iki tek tırnağın arası string olarak algılanır.Genel bir web uygulamasında olası … Continue reading SQL Injection Nedir ve örnekler.