Sys_contetxt paketi

Sistemden istediğimiz önemli bilgileri bulmamız açısından sys_context pakatei son derece uygundur.CONNECT OE/passwordSELECT SYS_CONTEXT ('USERENV', 'SESSION_USER')FROM DUAL;SYS_CONTEXT ('USERENV', 'SESSION_USER')------------------------------------------------------OESELECT sys_context('USERENV','CLIENT_IDENTIFIER') FROM dual;exec dbms_session.set_identifier(USER' ' SYSTIMESTAMP);SELECT sys_context('USERENV','CLIENT_IDENTIFIER') FROM dual;SELECT sys_context('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA') FROM dual;SELECT sys_context('USERENV', 'DB_DOMAIN') FROM dual;SELECT sys_context('USERENV', 'DB_NAME') FROM dual;SELECT sys_context('USERENV', 'GLOBAL_CONTEXT_MEMORY') FROM dual;SELECT sys_context('USERENV', 'HOST') FROM dual;SELECT sys_context('USERENV', 'IDENTIFICATION_TYPE') FROM dual;SELECT sys_context('USERENV', 'INSTANCE') FROM dual;SELECT … Continue reading Sys_contetxt paketi