Python dili Collection Data typeları

Gerek Data Science eğitimlerinde , Yapay zeka çalışmalarında hatta klasik database yönetiminde python dili son derece önemli. Hazır sağladığı paketleri kullanım ve öğrenim kolaylıkları ile beraber en iyi diller arasında sürekli yükselişte. Python dili ile ilgili birbirine benzeyen ama dikkat edilmesi gereken ufak bir detay paylaşmak istiyorum. Collection data typelarında List deneme = ['guzel','iyi','super','kotu','berbat'] derece … Continue reading Python dili Collection Data typeları

PLSQL önemli özellikler -4

7-DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACEBu paket sayesin yazılan kodları takip edebiliriz böylece sistem olan maliyetimizi hesap etmemiz cok daha kolay olacaktır. Butün sql leride takip etmemizi sağlar, current session takibinide sağlar.DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(sql_trace BOOLEAN);CREATE OR REPLACE PROCEDURE core_process ISBEGINIF USER = 'PLSQL_USER' THENDBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(TRUE);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tracing açıldı...');END IF;DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(FALSE);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trace kapatıldı.');END;/8-UTL_FILE/DBMS_OUTPUTBu paketler sayesinde oracledaki bir sorgumuzun neticesini bir operating sistem dosyasına kaydedebiliriz. dbms_output sayesinde ise plsql … Continue reading PLSQL önemli özellikler -4

PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-4

7- DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACEYazılan sqlleri trace etmek bizim açımızdan son derece önemlidir.DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(sql_trace BOOLEAN);CREATE OR REPLACE PROCEDURE core_process ISBEGINIF USER = 'PLSQL_USER' THENDBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(TRUE);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('trace açıldı');END IF;DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(FALSE);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trace kapandı.');END;/8-UTL_FILE/DBMS_OUTPUTOperating sistem okuma ve yazma işlemlerine yarayan hazır paketlerimiz.Önce oracle'nın operating sisteme ulaşması için bir directory yaratıp o directoryde hak vermemiz gerekir.CREATE OR REPLACE DIRECTORY 'TEMP_DIR' AS '/usr/users/oracle';GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMP_DIR … Continue reading PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-4

PLsql bilinmesi gerekenler -3

5-DBMS_WARNING paketi:Detaylı Debug ve Compiling işlemleri– plsql_warnings init.ora parameter• 3 şeçenekli (enable, disable, error)• 3 uyarı seviyeli– Severe: PLW aralık 5000 to 5999– Informational: PLW aralık 6000 to 6249– Performance: PLW aralık 7000 to 7249• Default DISABLE:ALLselect name, value, isses_modifiable, issys_modifiablefrom v$parameterwhere name like 'plsql_warning%'NAME VALUE ISSES ISSYS_MOD-------------- -------------------------------------- ----- ---------plsql_warnings DISABLE:ALL TRUE IMMEDIATEalter system … Continue reading PLsql bilinmesi gerekenler -3

PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-2

Source kodu şifrelemeYazdığınız kodları bodylerini şifrelememiz mümkündür. Zaten hazır gelen oracle paketlerinde şifrelemesi yapılmıstır.Şifrelenmiş kodları user_source ile bakılsada ekranda görmemiz mümkün olmayacaktır.WRAP INAME=.sql ONAME=.plbWRAP INAME=exec_ddl.sql ONAME=exec_ddl.plbCREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_ddl (p_statement_txtVARCHAR2) ISlv_exec_cursor_num PLS_INTEGER := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;lv_rows_processed_num PLS_INTEGER := 0;BEGINDBMS_SQL.PARSE (lv_exec_cursor_num, p_statement_txt,DBMS_SQL.NATIVE);lv_rows_processed_num := DBMS_SQL.EXECUTE(lv_exec_cursor_num);DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (lv_exec_cursor_num);EXCEPTIONWHEN OTHERS THENIF DBMS_SQL.IS_OPEN (lv_exec_cursor_num) THENDBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (lv_exec_cursor_num);END IF;END exec_ddl;/CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_ddl … Continue reading PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-2

PLSQL önemli özellikler

PLSQL de dikkat edilmesi gerekenler.1- Yazdığımız kodun etkiledikleri(depend) olanları tespit etmek.SELECT name, typeFROM user_dependenciesWHERE referenced_name = UPPER('&object_name')AND referenced_type = UPPER('&object_type')ORDER BY name;ÇıktısıNAME TYPE---------------------- -------------DBMS_ALERT PACKAGEDBMS_ALERT PACKAGE BODYDBMS_OUTPUT PACKAGEDBMS_OUTPUT PACKAGE BODYDBMS_SHARED_POOL PACKAGEDBMS_SHARED_POOL PACKAGE BODYDaha güzel bir depency örneğiCREATE OR REPLACE PACKAGE dependency_tree AS-- This package will traverse top-down(p_direction_txt = T)-- or bottom-up (p_direction_txt = B)PROCEDURE find_dep(p_direction_txt … Continue reading PLSQL önemli özellikler

Oracleda uygulama gerçekleştiren her yazılımcının bilmesi gerekenler

1- cost based optimizer kullandığımız için mutlaka istatistik almakBEGIN-- Table Name = table_1--DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(ownname =>'joeholmes', tabname =>'table_1', estimate_percent => NULL)2-Genel data dictionary tablolarımız.Common DD tables:– user_tables , user_indexes• temel bilgiler tablolar ve indexler• son analiz bilgileri CBO– user_tab_columns , user_ind_columns– user_db_links , user_synonyms , user_constraints3-Commit rollback bilgileriCan ROLLBACK before COMMIT• Explicit COMMIT– Commits changes INSERT, UPDATE, … Continue reading Oracleda uygulama gerçekleştiren her yazılımcının bilmesi gerekenler