PLSQL önemli özellikler -4

7-DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACEBu paket sayesin yazılan kodları takip edebiliriz böylece sistem olan maliyetimizi hesap etmemiz cok daha kolay olacaktır. Butün sql leride takip etmemizi sağlar, current session takibinide sağlar.DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(sql_trace BOOLEAN);CREATE OR REPLACE PROCEDURE core_process ISBEGINIF USER = 'PLSQL_USER' THENDBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(TRUE);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tracing açıldı...');END IF;DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(FALSE);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trace kapatıldı.');END;/8-UTL_FILE/DBMS_OUTPUTBu paketler sayesinde oracledaki bir sorgumuzun neticesini bir operating sistem dosyasına kaydedebiliriz. dbms_output sayesinde ise plsql … Continue reading PLSQL önemli özellikler -4

BEA VE ORACLE,Oracle Roadmap

Oracle bu sene başında rekor sayılabilecek bir fiyatla Bea system'i satın aldı. Bu çoğu kişi tarafından belkide piyasa değerinin iki katı gibi bir fiyata alınmış gibi görünmesine karşın bence bugün Oracle roadmap olarak Bea'ı tercih edeceğini gösteriyor. Bea gibi başarılı bir uygulamanın Oracle gibi bir Dünya devi ile buluşması çok daha verimli sonuçları ortaya çıkaracaktır.Bunun … Continue reading BEA VE ORACLE,Oracle Roadmap

PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-4

7- DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACEYazılan sqlleri trace etmek bizim açımızdan son derece önemlidir.DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(sql_trace BOOLEAN);CREATE OR REPLACE PROCEDURE core_process ISBEGINIF USER = 'PLSQL_USER' THENDBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(TRUE);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('trace açıldı');END IF;DBMS_SESSION.SET_SQL_TRACE(FALSE);DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Trace kapandı.');END;/8-UTL_FILE/DBMS_OUTPUTOperating sistem okuma ve yazma işlemlerine yarayan hazır paketlerimiz.Önce oracle'nın operating sisteme ulaşması için bir directory yaratıp o directoryde hak vermemiz gerekir.CREATE OR REPLACE DIRECTORY 'TEMP_DIR' AS '/usr/users/oracle';GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY TEMP_DIR … Continue reading PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-4

PLsql bilinmesi gerekenler -3

5-DBMS_WARNING paketi:Detaylı Debug ve Compiling işlemleri– plsql_warnings init.ora parameter• 3 şeçenekli (enable, disable, error)• 3 uyarı seviyeli– Severe: PLW aralık 5000 to 5999– Informational: PLW aralık 6000 to 6249– Performance: PLW aralık 7000 to 7249• Default DISABLE:ALLselect name, value, isses_modifiable, issys_modifiablefrom v$parameterwhere name like 'plsql_warning%'NAME VALUE ISSES ISSYS_MOD-------------- -------------------------------------- ----- ---------plsql_warnings DISABLE:ALL TRUE IMMEDIATEalter system … Continue reading PLsql bilinmesi gerekenler -3

PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-2

Source kodu şifrelemeYazdığınız kodları bodylerini şifrelememiz mümkündür. Zaten hazır gelen oracle paketlerinde şifrelemesi yapılmıstır.Şifrelenmiş kodları user_source ile bakılsada ekranda görmemiz mümkün olmayacaktır.WRAP INAME=.sql ONAME=.plbWRAP INAME=exec_ddl.sql ONAME=exec_ddl.plbCREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_ddl (p_statement_txtVARCHAR2) ISlv_exec_cursor_num PLS_INTEGER := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;lv_rows_processed_num PLS_INTEGER := 0;BEGINDBMS_SQL.PARSE (lv_exec_cursor_num, p_statement_txt,DBMS_SQL.NATIVE);lv_rows_processed_num := DBMS_SQL.EXECUTE(lv_exec_cursor_num);DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (lv_exec_cursor_num);EXCEPTIONWHEN OTHERS THENIF DBMS_SQL.IS_OPEN (lv_exec_cursor_num) THENDBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (lv_exec_cursor_num);END IF;END exec_ddl;/CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_ddl … Continue reading PLSQL herkesin bilmesi gerekenler-2

PLSQL önemli özellikler

PLSQL de dikkat edilmesi gerekenler.1- Yazdığımız kodun etkiledikleri(depend) olanları tespit etmek.SELECT name, typeFROM user_dependenciesWHERE referenced_name = UPPER('&object_name')AND referenced_type = UPPER('&object_type')ORDER BY name;ÇıktısıNAME TYPE---------------------- -------------DBMS_ALERT PACKAGEDBMS_ALERT PACKAGE BODYDBMS_OUTPUT PACKAGEDBMS_OUTPUT PACKAGE BODYDBMS_SHARED_POOL PACKAGEDBMS_SHARED_POOL PACKAGE BODYDaha güzel bir depency örneğiCREATE OR REPLACE PACKAGE dependency_tree AS-- This package will traverse top-down(p_direction_txt = T)-- or bottom-up (p_direction_txt = B)PROCEDURE find_dep(p_direction_txt … Continue reading PLSQL önemli özellikler

11g default audit

11g database kurmaya kalktığımızda dbca sırasında bize güvenlik penceresi gelir audit seçeneklerini isaretlediğimizde audit trail=db olarak aşağıdaki önemli hakaları izlemeye alır.Bütün bu hakları by access olarak izmeleye alınır.ALTER ANY PROCEDURECREATE ANY LIBRARYDROP ANY TABLEALTER ANY TABLECREATE ANY PROCEDUREDROP PROFILEALTER DATABASECREATE ANY TABLEDROP USERALTER PROFILECREATE EXTERNAL JOB EXEMPT ACCESS POLICYALTER SYSTEMCREATE PUBLIC DB LINKGRANT ANY OBJECT … Continue reading 11g default audit

Güvenlik tavsiyeleri-3

Güvenlik Tavsiyeleri-311- Oracle patchlerini takip edelim. Bir servera geçilen patchleri aşağıdaki şekilde görebiliriz.## opatch lsinventoryOracle Interim Patch Installer version 1.0.0.0.53Copyright (c) 2005 Oracle Corporation. All Rights Reserved.Result:Installed Patch List:=====================1) Patch 4392423 applied on Tue Sep 13 12:11:29 EDT 2005[ Base Bug(s): 4392430 4392423 4199455 4210374 ]OPatch succeeded.12- 10g R2 kullanmıyorsanız connect rolune dikkat edelim, zira … Continue reading Güvenlik tavsiyeleri-3

Guvenlik 2

6- Data dictionary ulasan sys userı diğer userların passwordlarını değiştirip tekrar geri kopyalayabilir.SELECT password FROM dba_users WHERE username = ‘SCOTT’;ALTER USER scott IDENTIFIED BY hijack;CONNECT scott/hijackGRANT SELECT ON scott.emp to PUBLICALTER USER scott IDENTIFIED BY VALUES ‘23E3F8C1BB14BB4D’;Bunu önlemek için mutlaka Alter user Audit yapmalıyız.7- Authentication yöntemi olarak Oracle internet directory seçelim.Önce oracle internet directory install … Continue reading Guvenlik 2