Hadoop Nedir?

Hadoop nedir? Hadoop bir frameworktur. Uzerinde buyuk uygulamaları calıstıran cluster mimarisinden olusur. Hadoop Apachide develop edilmiştir. Open sourcedur javada yazılmıştır Mapreduce sayesinde datayı parçalar. Hadoop files system kullanarak datamızı makinalar arasında kopyalara dağıtabiliriz. Hadoop namenode,jobtracker,datanode ve HDFS bileşenlerinden oluşur. Namenode:Tek makina. Görevi metadatayı ve ulaşım kontrolunu sağlamaktır. JobTracker:Tasktrackers yaptıgı görevleri takip eder. Datanodes:Datayı tutan ve … Continue reading Hadoop Nedir?

Oracle Big Data Nedir

Oracle Big Data Big Data nedir? Big data hacimli yapılandırılmamış verilerden oluşur. Farklı veri kaynaklarından veriler big dataya girer. Farklı kaynaklarımız sosyal medya,bloglar,bazı finans ve banka verileri,log verileri,e ticaret servisleri gibi örneklendirilebilir. Geneleksel veritabanlarıda tutulmayan bu tarz veriler akıllı telefonların devreye girmesiyle günden güne çoğalmaktadır. Genel olarak big data yı 4 V den oluştuğunu söyleyebiliriz. … Continue reading Oracle Big Data Nedir

Oracle 12C High Availability New Features

1- Oracle Cloud File sistem ACFS ve ADVM temelinde oluşmaktadır. Bu sistemin yeni 12c ile gelen bir takım yeni özellikleri vardır. Bunlar: –High availability NFS –Snapshot iyileştirmeleri –Bütün Oracle Database filelarını desteklemek –İleri seviye auditing –Ölçülebilir plug-in –İyileştirilmiş replikasyon –İyileştirilmiş kaynaklar –Geniş Platform desteği 2-Flex Cluster: Bundan önceki cluster sistemlerde Oracle 32 veya 64 node … Continue reading Oracle 12C High Availability New Features